Climate Income Now! Climate
Income
Now!
БЪЛГАРСКИ

Подкрепящи организации
Ние сме международна мрежа от лица и организации, работещи по изменението на климата. Нашата обща цел е да призовем Европейската комисия да приеме климатични доходи за Европа.

Петицията
Петицията е сертифицирана като Европейска гражданска инициатива. Така че, ако достигнем 1 000 000 подписа, темата ще бъде включена в дневния ред на Европейската комисия, и ще бъде разгледано като законодателно предложение.
>> към петицията

Присъедини се към нас
Вие сте част от организация, която работи по климатичните действия? Виждате ли значението на дохода от климата и искате ли да се присъедините към нашите усилия за достигане на 1 000 000 подписа? Пуснете ни линия на climateincome@gmail.com или +32-460-962689 и веднага ще се свържем с вас.