ClimateIncome Climate
Income
 

6 ofte stillede spørgsmål
1 Vil afgiften få priserne til at stige?
Ja. Varer stiger i pris i overensstemmelse med deres CO2-aftryk. Jo højere CO2-aftryk, des større prisstigning. Det er nødvendigt for at fremme alternativer og sænke CO2-udledningen. Men de højere priser bliver kompenseret af den månedlige klimabonus. Det betyder faktisk, at lav- og mellemindkomster vil få gavn af forslaget.
2 Hvorfor gavner det lav- og mellemindkomster?
Personer med lav- og mellemindkomst forbruger og udleder meget mindre end personer med høj indkomst. Men alle modtager den samme månedlige klimabonus. Det betyder, at borgere med lav- og mellemindkomst vil få en nettogevinst. Pengene kommer indirekte fra de virksomheder og borgere, som forurener mest. Det vil sige, at de betaler en fair pris for den andel, som de forurener.
3 Vil effekten være stor nok til at sænke CO2-udledningen?
Det hele afhænger af, hvor stor CO2-afgiften (klimabidraget) bliver. Med en høj afgift får vi et meget stærkt økonomisk incitament til at fremskynde grøn omstilling. Ved at fastsætte en afgift, der stiger med årene, øger vi samtidig effekten af klimabidraget.
4 Er metoden afprøvet?
Ja! Canada, Sverige og Schweiz arbejder med lignende metoder. Tallene viser, at det sænker CO2-udledningen. Det virker. Derfor er det så vigtigt at udbrede idéen!
5 Har vi behov for andre statslige initiativer?
Ja - blandt andet på områder som uddannelse, forskning og infrastruktur. Klimabidrag og klimabonus kan sagtens forenes med disse tiltag. Det er en både/og-løsning. Vi skaber ganske enkelt en stærk og markedsbaseret tilskyndelse til at sænke CO2-udledningen. Det går hånd i hånd med alle andre tiltag.
6 Gælder det for alle sektorer, der udleder CO2?
Det gode ved løsningen er, at den dækker alle sektorer. Hvis vi indfører en afgift pr. ton CO2-udledning, skaber det et ensartet økonomisk pres uanset sektor - fra fossilindustri til produktion og landbrug. På denne måde motiveres alle sektorer, der udleder CO2, på en naturlig og retfærdig måde.