ClimateIncome Climate
Income
 

Mis see on?
Kliimasissetulek (mõnikord nimetatakse seda 'Carbon Fee and Dividend') on võimas kliimalahendus meie heitkoguste vähendamiseks. Sellega kehtestatakse fossiilkütuste müümisele süsinikumaks ja jaotatakse selle maksu laekumine kogu elanikkonnale kuusissetulekuna või Regulaarne makse: see on Kanadas ja Šveitsis edukalt vastu võetud, see on kogu maailmas suurenenud huvi kui sektoriteülene ja sotsiaalselt õiglane lähenemisviis heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutustega võitlemiseks.

ToetusKliimasissetulekut toetab ametlikult 27 Nobeli preemia laureaati ja tuhandeid majandusteadlasi. Täielik nimekiri siin ja siin.

USA-s tehti 2019. aastal ettepanek seaduslikuks kliimasissetuleku seaduse eelnõuks ja mitmete 2020. aasta presidendikandidaatide päevakorras on kliimasissetulek.

Euroopa jaoks on viimane aeg järele jõuda!

Uuringud:
Regional Economic Models Inc./REMI (siin):

Kliimasissetulek tooks olulist kasu keskkonnale, tervisele ja majandusele

See vähendaks heitkoguseid 50%, looks 2,8 miljonit töökohta ja hoiab ära parema õhukvaliteedi tõttu 230 000 enneaegset surma


IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) (Sissetulek suureneb 90% leibkondadest, kes elavad allpool vaesuspiiri.):

Sissetulek suureneb 90% leibkondadest, kes elavad allpool vaesuspiiri.

Üldiselt saaks kliima sissetulekuid vähemalt 58% elanikkonnast rohkem kui süsihappemaksu tõttu suurenenud kulutused.Valitud tsitaadid:
The Washington Post:

"Võidavad kõik inimesed ja keskkond"


Citizens' Climate Lobby Household impact study:

"Kasum on koondunud meie ühiskonna kõige haavatavamate hulka: madalama sissetulekuga inimesed, noorimad ja vanimad ning vähemused."

Inside Climate News:

"Prantsusmaal sundisid massilised protestijad president Emmanuel Macron loobuma keskkonnasäästlikust kütusemaksust, mis oleks kogu tulu kasutanud riigieelarve puudujäägi vähendamiseks."

"Nii et on selge, et süsinikumaks peaks olema poliitiliselt elujõuline ja populaarne, tuleb tulu rahvale tagastada"

Carbonmarketwatch.org:

"Raha otse kodanikele tagastamine, nagu näiteks Šveitsis ja Kanadas, võib ebavõrdsust isegi vähendada, tagastades vaeseimatele inimestele rohkem raha, kui nad olid algselt panustanud."