ClimateIncome Climate
Income
 

6 pytań o Klimatyczne Dochody
1 Czy opłata od zanieczyszczeń spowoduje wzrost cen?
Tak, ceny towarów związanych z paliwami kopalnymi wzrosną. Potrzebujemy tego, aby pobudzić zielone alternatywy i ograniczyć emisje. Wzrost cen jest rekompensowany przez comiesięczny dochód klimatyczny. Dzięki niemu osoby o niskich i średnich dochodach wyjdą na plus!
2 Dlaczego osoby o niskich i średnich dochodach wyjdą na plus?
Osoby o niskich i średnich dochodach konsumują i zanieczyszczają znacznie mniej niż te z wysokimi dochodami. Dlatego znacznie mniej odczuwają wzrost cen zanieczyszczających towarów. Jednocześnie otrzymują ten sam comiesięczny dochód klimatyczny. Z tego powodu osoby o niskich i średnich dochodach zyskują więcej niż dodatkowe koszty związane ze wzrostem cen. Pośrednio zarobione pieniądze pochodzą od dużych trucicieli i osób o wysokich dochodach płacących uczciwą cenę za zanieczyszczenie, które powodują.
3 Czy wpływ będzie wystarczająco duży, aby zmniejszyć nasze emisje?
Wszystko zależy od tego, jak wysoko ustalimy opłatę nakładaną na paliwa kopalne! Jeśli opłata jest zbyt niska, wpływ będzie niski. Wysoka opłata ma bardzo silny wpływ w tworzenie czystej gospodarki. Ustalając cenę początkową, którą zwiększamy co roku, stopniowo budujemy silny wpływ.
4 Czy ktoś już to przetestował?
Tak! Kanada, Szwecja i Szwajcaria wprowadziły Klimatyczny Dochód. Dane mówią same za siebie: system znacznie zmniejsza emisje. To działa! Dlatego tak ważne jest rozpowszechnianie tego pomysłu!
5 Czy nie potrzebujemy innych działań rządu?
Tak, potrzebujemy również działań rządowych w dziedzinie edukacji, badań i infrastruktury. Dochód klimatyczny jest w pełni zgodny z tymi działaniami. To uniwersalne rozwiązanie! Dochód klimatyczny po prostu tworzy silną podstawę i zachętę rynkowa do redukcji emisji. Wszystkie inne działania idą w parze z dochodem klimatycznym.
6 Czy to rozwiązanie obejmuje wszystkie sektory emisji?
Wspaniałe jest to, że dochód klimatyczny może obejmować wszystkie sektory zanieczyszczenia. Jeśli nakładamy opłatę za tonę emisji, równomiernie wywiera ona równą presję finansową na każdą tonę. Możemy pokryć paliwa kopalne, a także przemysł i rolnictwo. W ten sposób każdy sektor, który powoduje emisje, jest objęty w sposób naturalny i sprawiedliwy.