ClimateIncome Climate
Income
 

6 Klimatinkomstfrågor
1 Kommer den införda avgiften att höja priserna?
Ja, priserna på varor som involverar fossila bränslen kommer att stiga. Vi behöver detta för att stimulera gröna alternativ och minska utsläppen. Men prisökningen kompenseras av den månatliga klimatinkomsten. Tack vare detta kommer låg- och medelinkomsttagare tjäna mer än de förlorar!
2 Varför kommer låg- och medelinkomsttagare tjäna på klimatinkomst?
Låg- och medelinkomsttagare konsumerar och förorenar mycket mindre än höginkomsttagare, så de kommer att märka prisökningen på förorenande varor mycket mindre. Ändå får de samma klimatinkomst varje månad som höginkomsttagare. Det betyder att låg- och medelinkomsttagare kommer tjäna på klimatinkomst i slutändan. Och pengarna kommer indirekt från de verksamheter och de medborgare som förorenar mest vilka betalar ett rimligt pris för föroreningarna de orsakar.
3 Kommer effekten att vara tillräckligt stor för att minska våra utsläpp?
Det beror på hur hög avgiften på fossila bränslen blir! Med en avgift får vi ett starkt ekonomiskt incitament till att framskynda grön omställning. Med en avgift som stiger med åren ökar vi effekten av den.
4 Har den testats?
Ja! Kanada och Schweiz arbetar med liknande metoder. Siffrorna är entydiga: Det fungerar! Det är därför det är så viktigt att sprida idén!
5 Behöver vi andra regeringsåtgärder?
Ja, bland annat på områden som rör utbildning, forskning och infrastruktur. En klimatinkomst är förenlig med förändringar på dessa områden. En klimatinkomst skapar helt enkelt ett starkt övergripande och marknadsbaserat incitament att minska utsläppen och fungerar bra tillsammans med andra åtgärder.
6 Täcker denna lösning alla sektorer som släpper ut koldioxid?
Det fantastiska med klimatinkomst är att den skulle täcka alla föroreningssektorer. Om vi ​​tar ut en avgift per ton utsläpp skapar det ett likartat ekonomiskt tryck oavsett sektor - från fossilindustri till produktion och lantbruk. På detta sätt motiveras alla sektorer som orsakar koldioxidutsläpp, på ett rättvist sätt, att minska sina utsläpp.