ClimateIncome Climate
Income
 

Vad är klimatinkomst?
Klimatinkomst (ibland kallad 'Carbon Fee and Dividend') är en kraftfull klimatlösning som kan minska våra utsläpp. Man lägger en avgift på försäljningen av fossila bränslen och fördelar sedan intäkterna från denna skatt över hela befolkningen som en regelbunden utbetalning. Liknande lösningar har framgångsrikt antagits i Kanada och Schweiz, vilket har lett till ett ökat intresse över hela världen för socialt rättvisa metoder att minska utsläppen och hantera klimatförändringarna.

StödKlimatinkomst har officiellt stöd från 27 nobelprisvinnare och tusentals ekonomer. Full lista här och här.

I USA lades ett lagförslag om klimatinkomst fram 2019 och flera presidentkandidater för valet 2020 har klimatinkomst på sina agendor.

Det är hög tid för Europa att komma ikapp!

Studier:
Regional Economic Models Inc./REMI (här):

En klimatinkomst skulle medföra betydande miljömässiga, hälsomässiga, och ekonomiska fördelar

Det skulle minska utsläppen med 50%, skapa 2,8 miljoner jobb och förhindra 230 000 för tidiga dödsfall tack vare bättre luftkvalitet


IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) (90% av hushållen som lever under fattigdomsgränsen skulle få en inkomstökning.):

90% av hushållen som lever under fattigdomsgränsen skulle få en inkomstökning.

Sammantaget kommer minst 58% av befolkningen få mer klimatinkomst än vad de kommer betala på grund av koldioxidavgiften.Valda citat:
The Washington Post:

"Ett tillvägagångssätt som gynnar både människor och miljö"


Citizens' Climate Lobby Household impact study:

"Vinsten är koncentrerad till de mest sårbara i vårt samhälle: låginkomsttagare, de yngsta och äldsta och minoriteter."

Inside Climate News:

"I Frankrike tvingade massiva protester president Emmanuel Macron att ta tillbaka den miljöbränsleskatt som skulle ha gått till att minska det nationella budgetunderskottet."

"Så det är uppenbart att intäkterna måste gå till folket för att en koldioxidavgift ska vara politiskt hållbar och populär"

Carbonmarketwatch.org:

"Att återlämna pengar direkt till medborgarna, som till exempel i Schweiz och Kanada, kan till och med minska ojämlikheten då de med lägst inkomster får mer pengar tillbaka än vad de har betalat."